İNCOTERMS HAKKINDA

INCOTERMS, Uluslararası Ticaret Odası (ICC - International Chamber of Commerce) tarafından uluslararası ticarette kullanılan terimlerin bir standarda kavuşturulması amacıyla uygulamaya konulan bir programdır. INCOTERMS İngilizce (International Commercial Terms) kelimelerinden bazı hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir.

İlk olarak 1936'da yayınlanan INCOTERMS, zamanla uluslararası ticarette yaşanan değişikliklere bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 yıllarında revize edilmiştir. Günümüzde geçerli olan versiyon ise ICC tarafından 27.09.2010 tarihinde revizyonu yapılan ve 1 Ocak 2011 'de uygulamaya giren INCOTERMS 2010'dur.

2010 revizyonundaki en radikal değişiklik dört kuralın yürürlükten kaldırılmasıdır.

DAF (Delivered at Frontier / Sınırda Teslim)

DES (DeliveredExShip / Gemide Teslim)

DEQ (DeliveredExQuay / Rıhtımda Teslim)

DDU (DeliveredDutyUnpaid / Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim)

terimleri 2011 başından itibaren geçerli olmak kaydı ile yürürlükten kaldırıldılar.

Bunların yerine ise;

DAT (Delivered at Terminal / Terminalde Teslim)

DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim)

olmak üzere yeni iki terim uygulamaya konuldu. Böylece Incoterms kurallarının sayısı 13' den 11' e indirilmiş oldu.

INCOTERMS ayrıca genel olarak iki gruba ayrıldı. Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP olmak üzere yedi adet olarak belirlendi. FAS - FOB - CFR - CIF kuralları da sadece suyollarıyla yapılan taşıma türlerini kapsamak üzere "deniz ve iç su taşımalarına özgü kurallar" sınıflandırması adı altında toplandı.

Öte yandan FAS - FOB - CFR - CIF kuralları içeriğinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır.